Vermeer Maatvoering heeft meegewerkt aan de renovatie van de Visartsluis in het Boudewijnkanaal. De sluis vormt de verbinding tussen de voor- en achterhaven van Brugge- Zeebrugge. Vermeer Maatvoering heeft geassisteerd met het onder water afstellen van de rail voor de sluisdeuren.