De ombouw van de Flevolijn naar de aansluiting van de Hanzelijn op het baanvak Lelystad naar Lelystad Opstelterrein. Hierbij werd het station van Lelystad CS uitgebreid van 2 naar 4 sporen, inclusief eilandperron en uitbreiding van de stationskap, werden er 22 kunstwerken vernieuwd en werden er een nieuw onderstation, 10 kilometer B4 bovenleiding- systeem en 4 kilometer geluidsschermen aan weerszijden van het spoor gerealiseerd. Eveneens werd over een traject van 10 kilometer het spoor vernieuwd inclusief 24 wissels en 1 kruiswisselcomplex.