Vermeer Maatvoering heeft ondersteund bij de vernieuwing van het wegennet van Eindhoven Airport in navolging van de vernieuwing van de randweg van Eindhoven in 2007. Dit project was noodzakelijk omdat de populariteit van de Eindhovense luchthaven enorm toeneemt: in 2008 reisden ruim 1.6 miljoen passagiers van, naar of via Eindhoven Airport. Onder de werkzaamheden vielen het assisteren van de hoofdmaatvoerder en het uitzetten van de wegen.