Vermeer Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Vermeer Groep. U dient ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2024.

 

Contactgegevens

Vermeer Groep
[email protected]
www.vermeergroep.nl
Bemmelseweg 57, 6662 PE Elst
+31(0)488 41 11 10

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikerservaring verbeteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Vermeer Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vermeer Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, mits hiervoor toestemming is gegeven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vermeer Groep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand van Vermeer Groep) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vermeer Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Uw telefoonnummer, e-mailadres en naam worden 2 jaar bewaard. Wij bewaren deze gegevens om onze service aan u te kunnen blijven leveren. Op deze manier kunnen we later nog contact met u opnemen over ontwikkelingen.

Uw IP-adres wordt 2 jaar bewaard. Wij bewaren deze gegevens zodat wij weten dat u op de website bent geweest, om u een goede website kunnen blijven aanbieden en om bepaalde IP-adressen te kunnen blokkeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vermeer Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vermeer Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Vermeer Groep gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Vermeer Groep gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het aantal websitebezoekers, waar deze (ongeveer) vandaan komen en hoe de websitebezoekers onze website hebben bereikt. Tracking cookies gebruiken we om acties op de website meetbaar te maken.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser of apparaat zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In het cookiebeleid van onze website kunt u uw voorkeuren per cookiecategorie aangeven. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Voor het volledige overzicht van onze geplaatste cookies met daarbij een omschrijving van het gebruik, verwijzen wij u door naar het cookiebeleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vermeer Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een overzicht naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vermeer Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vermeer Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].